/en/article/14804/spis-a-jeho-metropola-hlbsi-pohlad-na-investicie-diskusia-1692009/ Spiš a jeho metropola: hlbší pohľad na investície (diskusia 16.9.2009)

Spiš a jeho metropola: hlbší pohľad na investície (diskusia 16.9.2009)

Diskusné stretnutie časopisu Stavebné fórum.sk na tému Spiš a jeho metropola: hlbší pohľad na investície pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného sa koná v stredu 16. 9. 2009 od 13.30 do 16.30 hod. v kongresovej miestnosti hotela Metropol na Štefánikovom námestí 2 v Spišskej Novej Vsi (registrácia účastníkov začína už o 13.00 hod.).

Program:

  • Priority rozvoja mesta Spišská Nová Ves
  • Disponibility rozvoja vo väzbe na územný plán a dopravnú dostupnosť mesta Spišská Nová Ves
  • Priemyselné zóny a ich ekonomický prínos pre región Spiša
  • Etablovaní investori a nové investície v regióne Spiša
  • Rozvoj turizmu a cestovného ruchu v regióne Spiša
  • Cestovný ruch versus životné prostredie – možné riziká
  • Diskusia

Informácie o programe a on-line registračný formulár nájdete na webe diskusií.

 

Partneri akcie: INVA GROUP a.s.

Časový rozvrh udalosti: 16.09.2009 13:30 - 16.09.2009 16:30

Miesto konania: Spišská Nová Ves

Voľby článku

Autor: Redakce Stavebního fóra, Dátum 13.08.2009