/en/article/15197/investicne-prilezitosti-v-ziline-a-okoli-diskusia-29102009/ Investičné príležitosti v Žiline a okolí (diskusia 29.10.2009)

Investičné príležitosti v Žiline a okolí (diskusia 29.10.2009)

Diskusné stretnutie časopisu Stavebné fórum.sk na tému Investičné príležitosti v Žiline a okolí sa koná vo štvrtok 29. 10. 2009 od 13.00 do 16.30 hod. v hoteli Dubna Skala, Hurbanova 345/8, Žilina, pod záštitou Ivana Harmana, primátora mesta Žilina, a Jána Bujňáka, rektora Žilinskej univerzity.

Program:

  • Otvorenie – Ivan Harman (Primátor mesta Žilina)
  • Územný rozvoj mesta a dopravná dostupnosť
  • Rozvojové zámery a príležitosti pre investorov
  • Developerské aktivity v Žiline a okolí
  • Cezhraničná spolupráca Česko – Slovensko

Informácie o programe a on-line registračný formulár nájdete na webe diskusií.

 

Partneri akcie: INVA GROUP a.s., bnt – Sovova Chudáčková & Partner s.r.o.

Časový rozvrh udalosti: 29.10.2009 13:00 - 29.10.2009 16:30

Miesto konania: Žilina

Voľby článku

Autor: Redakce Stavebního fóra, Dátum 05.10.2009