/en/article/21428/udrzatelny-development-exkurzia-12-7-2012/ Udržateľný development (exkurzia 12.7.2012)

Udržateľný development (exkurzia 12.7.2012)

Program:

8:30 – odchod z Bratislavy – športová hala Pasienky

  • BHAK Wiener Neustadt
  • nákupné stredisko Gerngross
  • obed
  • Wirtschaftsuniversität Wien

17:00 – príchod do Bratislavy

projekt BHAK (Bundes-Handelsakademie), Wiener Neustadt – prístavba a renovácia budovy

Vysoká miera inovácie po funkčnej a architektonickej stránke sa odzrkadľuje v súlade starého s novým a v kontraste s novými stavebnými prvkami. Novostavba so sekciou pre správu budovy a IT je navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde (spotreba kúrenia je menšia ako 50kWh/m2a) a pre triedy na južnej a západnej strane je navrhnuté ovládateľné vetranie s rekuperáciou tepla a s tepelným čerpadlom využívajúcim spodnú vodu.
Stavebné náklady cca: 9,5 mil. eur.

Gerngross – kompletná prestavba najstaršieho obchodného domu vo Viedni

Preslávený viedenský obchodný dom nachádzajúci sa v centre mesta už od roku 1879 na známej Mariahilfer Strasse bol za nepretržitej prevádzky kompletne prestavaný. Od svojho vzniku bola budova priebežne upravovaná a zahŕňa v sebe niekoľko stavebných slohov. Mimoriadnu výzvu pre generálneho projektanta (Deltu Projektconsult) predstavovala citlivá výmena starších, nárokom moderného prevádzky nevyhovujúcich konštrukcií a to pri nekompletnej a často nepresnej dokumentácii pôvodného stavu.
Táto rekonštrukcia z roku 2010 zmenila celý objekt na nepoznanie.
Stavebné náklady cca: 18,3 miliónov eur.

Wirtschaftsuniversität Wien – zostava 6-tich zelených budov, certifikát DGNB

Celý projekt, výstavba a budúce fungovanie univerzitného areálu sú založené na koncepte zelených budov. Stavebná fáza spňlňa prísne environmentálne štandardy pre proces výstavby. Projekt má predpoklad získať certifikát udržateľnej výstavby DGNB, pričom jedna zo 6 budov komplexu ašpiruje až na zlatú pečať.

Hlavné rysy tohto zeleného projektu:

  • 50% energie na vykurovanie a klimatizáciu zabezpečujú geotermálne zdroje
  • osvetlenie budovy je riadené cez senzory pohybu a svetla
  • znižovanie spotreby energie a vody prostredníctvom „zelených IT“ a úsporných sanitárnych zariadení,
  • optimalizácia vykurovania, ventilácie a klimatizácie podľa aktuálneho obsadenie miestností,
  • výborná dostupnosť verejnou dopravou, rozšírenie zelených plôch a iné

Stavebné náklady cca: 383 miliónov eur
Doba výstavby: 2011 – 2013 (projekt je vo výstavbe) 

Partneri akcie: Delta Projektconsult Slovakia s.r.o.

Časový rozvrh udalosti: 12.07.2012 08:00 - 12.07.2012 17:00

Miesto konania: Rakousko

Voľby článku

Autor: Redakce Stavebního fóra, Dátum 27.06.2012