/en/article/23244/pravne-zmeny-v-realitnom-sektore-seminar-2592014/ Právne zmeny v realitnom sektore (seminár 25.9.2014)

Právne zmeny v realitnom sektore (seminár 25.9.2014)

Seminár odborného časopisu Stavebné fórum.sk Právne zmeny v realitnom sektore sa koná vo štvrtok 25.9.2014 od 14.00 do 16.30 hod., Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, Bratislava (registrácia 13.30–14.00 hod.).

Program:

• Pripravované návrhy zákonov:

  • Katastrálny zákon
  • Vybrané zmeny v stavebnom zákone
  • Vyvlastnenie pozemkov a stavieb
  • Miestne poplatky za rozvoj
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

• Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

Partneri akcie: Squire Patton Boggs

Časový rozvrh udalosti: 25.09.2014 14:00 - 25.09.2014 16:30

Miesto konania: Bratislava

Voľby článku

Autor: Stavebné fórum, Dátum 12.08.2014