/en/article/23296/mesto-a-developer-ako-zefektivnit-spolupracu-diskusia-29102014/ Mesto a developer: ako zefektívniť spoluprácu? (diskusia 29.10.2014)

Mesto a developer: ako zefektívniť spoluprácu? (diskusia 29.10.2014)

Diskusné stretnutie odborného časopisu Stavebné fórum.sk Mesto a developer: ako zefektívniť spoluprácu? sa koná v stredu 29.10.2014 od 13.30 do 16.00 hod. (registrácia 13.00–13.30 hod.).

Program:

  • Vyvolané investície a development
  • Aktívna pozemková politika
  • Ako urýchliť povoľovacie procesy?
  • Perspektívy budúcej výstavby v Bratislave

V diskusii vystúpia: Milan Ftáčnik (primátor hlavného mesta SR Bratislavy), Ingrid Konrad (hlavná architektka hl.m.SR Bratislavy), Dušan Pekár (starosta MČ Bratislava-Ružinov), Tatiana Prokopová (Squire Patton Boggs), Juraj Suchánek (Inštitút urbánneho rozvoja) a iní. 

Partneri akcie: Squire Patton Boggs

Časový rozvrh udalosti: 29.10.2014 13:30 - 29.10.2014 16:00

Miesto konania: Bratislava

Voľby článku

Autor: SF, Dátum 11.09.2014