/en/article/24884/real-estate-market-development-investicie-konferencia-26102016/ Real Estate Market > Development & investície (konferencia 26.10.2016)

Real Estate Market > Development & investície (konferencia 26.10.2016)

Konferencia Stavebného fóra.sk Development & investície 2016 sa koná 26.10. 2016, v hoteli Devín, Riečna 4, Bratislava.

Hlavné body programu:

  • Retailový trh: Boom alebo prirodzený rast?
  • Novinky realitného práva a daní
  • Development veľkých urbánnych celkov
  • Kancelárie: Redesign, revitalizácia, rekonštrukcia

 

Časový rozvrh udalosti: 26.10.2016 09:30 - 26.10.2016 16:00

Miesto konania: Bratislava

Voľby článku

Autor: SF, Dátum 26.08.2016