/en/article/13667/forum-o-doprave-diskusia-262009/ Fórum o doprave (diskusia 2.6.2009)

Fórum o doprave (diskusia 2.6.2009)

Diskusné stretnutie mesta Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Stavebným fórom.sk Fórum o doprave sa koná v utorok 2. 6. 2009 od 13.00 do 16.30 hod. v kongresovej sále PKO-Čierny orol na Hlavnej 50 v Prešove (registrácia účastníkov začína už o 12.30 hod.). Stretnutie zaháji pán Pavel Hagyari (primátor mesta Prešov).

Program:

  • Dopravná politika štátu vo vzťahu ku krajským mestám a k mestu Prešov
  • Projektovanie dopravných stavieb a dopravný urbanizmus väčších miest
  • Dopravná infraštruktúra – aktuálny stav a zámery mesta Prešov
  • Verejná doprava – stratégie a nové trendy
  • Doprava v kontexte regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu
  • Environmentálne problémy vyplývajúce z mestskej dopravy
  • Diskusia

Informácie o programe a on-line registračný formulár nájdete na webe diskusií.

 

Partneri akcie: INVA GROUP a.s., EUROVIA - Cesty a.s., Inžinierske stavby a.s., VINCI Park Slovakia s.r.o.

Časový rozvrh udalosti: 02.06.2009 13:00 - 02.06.2009 16:30

Miesto konania: Prešov

Voľby článku

Autor: Redakce Stavebního fóra, Dátum 04.05.2009