/en/article/14803/impulzy-rozvoja-mestskej-casti-petrzalka-diskusia-3092009/ Impulzy rozvoja mestskej časti Petržalka (diskusia 30.9.2009)

Impulzy rozvoja mestskej časti Petržalka (diskusia 30.9.2009)

Diskusné stretnutie odborného internetového časopisu Stavebné fórum.sk na tému Impulzy rozvoja mestskej časti Petržalka sa koná v stredu 30.9.2009 od 13.00 do 15.30 hod. (registrácia účastníkov začína už o 12.30 hod.).

Program:

  • Rozvojový potenciál Petržalky
  • Aktuálne a plánované projekty a vízie
  • Preťažená dopravná sieť: Perspektívy a riešenia
  • Zeleň a rekreácia
  • Revitalizácia sídlisk
  • Diskusia

Informácie o programe a on-line registračný formulár nájdete na webe diskusií.

 

Partneri akcie: bnt - Sovova Chudáčková & Partner s.r.o.

Časový rozvrh udalosti: 30.09.2009 13:00 - 30.09.2009 15:30

Miesto konania: Bratislava

Voľby článku

Autor: Redakce Stavebního fóra, Dátum 13.08.2009