/en/article/21596/forum-o-doprave-konferencia-24-10-2012/ Fórum o doprave (konferencia 24.10.2012)

Fórum o doprave (konferencia 24.10.2012)

Konferencia odborného časopisu Stavebné fórum.sk Fórum o doprave sa koná vo stredu 24.10.2012 od 10:30 do 14:30 hod., v Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, Bratislava.

Program:

10.30–12.00 hod. 1. diskusný panel:

  • Stratégia rozvoja dopravy SR
  • Vývoj a projektovanie dopravných stavieb a dopravný urbanizmus
  • Zámery a plánované investície do cestnej infraštruktúry

12.00–13.00 hod. Obed

13.00–14.30 hod. 2. diskusný panel:

  • Územný generel dopravy mesta Bratislava
  • Infraštruktúra IDS v Bratislavskom kraji


 

Partneri akcie: KPM Consult a.s., MS architekti s.r.o.

Časový rozvrh udalosti: 24.10.2012 10:30 - 24.10.2012 15:30

Miesto konania: Bratislava

Voľby článku

Autor: Redakce Stavebního fóra, Dátum 27.08.2012