/en/article/22301/statistiky-kancelarskeho-trhu-za-1-kvartal-2013-bratislava-kosice/ Štatistiky kancelárskeho trhu za 1. kvartál 2013 (Bratislava, Košice)
Štatistiky kancelárskeho trhu za 1. kvartál 2013 (Bratislava, Košice)

Štatistiky kancelárskeho trhu za 1. kvartál 2013 (Bratislava, Košice)

Priemerná požadovaná výška čistého nájmu kancelárskych priestorov v Bratislave v 1. kvartáli 2013 zaznamenala mierne výkyvy. Záujem je najmä o menšie kancelárske priestory do 200 m2. Relevantné informácie vyplývajú z údajov o trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2013, ktoré zverejnila Centrálna databáza komerčných nehnuteľností Kancelarie.sk.

Bratislava: výška nájmu voľných kancelárskych priestorov

Priemerná požadovaná výška priemerného čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Bratislave za 1. kvartál 2013 dosiahla v jednotlivých mestských častiach nasledovné hodnoty:

Požadovaná výška priemerného čistého nájmu kancelárií štandardu A v porovnaní so 4. kvartálom 2012 v Bratislave III a II zaznamenala mierny pokles, v Bratislave I mierny nárast.

Požadovaná výška priemerného čistého nájmu kancelárií štandardu B v porovnaní so 4. kvartálom 2012 v Bratislava I a III zaznamenala mierny pokles, v Bratislave II a V mierny nárast.

V bratislavských obvodoch II, III bol pri kanceláriách štandardu C v porovnaní s 4. kvartálom 2012 zaznamenaný mierny pokles, v ostatných častiach Bratislavy evidujeme nárast.

Košice: Výška nájmu voľných kancelárskych priestorov Požadovaná výška priemerného čistého nájmu (average asking rent) voľných kancelárií štandardu A, B, C v Košiciach v 1. kvartáli 2013 dosiahla nasledovné hodnoty:

V porovnaní so 4. kvartálom 2012 bol zaznamenaný mierny nárast priemerného požadovaného nájmu.

 
 
Autor: kancelarie.sk, Dátum 17.04.2013