/en/article/22614/exkurzia-udrzatelny-development-exkurzia-23-10-2013/ Exkurzia: udržateľný development (exkurzia 23.10.2013)

Exkurzia: udržateľný development (exkurzia 23.10.2013)

Exkurzia udržateľný development s odborným výkladom a tlmočením do slovenčiny sa koná 23.10.2013.

Program: 8:30h – odchod z Bratislava – športová hala Pasienky

  • prehliadka campusu WU Wien (6 objektov, certifikát DGNB)
  • obed
  • prehliadka nemocnice Rudolfstiftung, Juchgasse 22

cca 17:30 – príchod do Bratislavy 

Partneri akcie: Delta Projektconsult Slovakia

Časový rozvrh udalosti: 23.10.2013 08:00 - 23.10.2013 17:30

Miesto konania: Viedeň

Voľby článku

Autor: Stavebné fórum, Dátum 18.09.2013