/en/article/22636/uzemny-plan-hl-m-sr-bratislavy-diskusia-30-10-2013/ Územný plán hl.m. SR Bratislavy (diskusia 30.10.2013)

Územný plán hl.m. SR Bratislavy (diskusia 30.10.2013)

Diskusné stretnutie odborného časopisu Stavebné fórum.sk Územný plán hl.m. SR Bratislavy sa koná v stredu 30.10.2013 od 13.30 do 16.00 hod. (registrácia 13.00–13.30 hod.).

Program:

  • Zmeny územného plánu
  • Nové pravidlá obstarávania zmien a doplnkov
  • Kroky mesta pre podporu a vstup investícií
  • Územný generel dopravy


 

Partneri akcie: MS Architekti

Časový rozvrh udalosti: 30.10.2013 13:30 - 30.10.2013 16:00

Miesto konania: Bratislava

Voľby článku

Autor: SF, Dátum 26.09.2013