/en/article/25313/pokracuju-prace-na-d1-u-presova/ Pokračujú práce na D1 u Prešova

Pokračujú práce na D1 u Prešova

Diaľnica D1 bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Navrhovaná trasa diaľnice prechádza tunelom v celkovej dĺžke 2,2 km a na komunikačný systém je napojená v dvoch mimoúrovňových križovatkách. Funkciou nového 7,87 km dlhého diaľničného úseku bude zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného napojenia s najvyššou úrovňou komfortu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 
 
Autor: MDV SR, Dátum 01.08.2018