/en/article/8961/rakuske-energeticke-dni-na-slovensku/ Rakúske energetické dni na Slovensku
Rakúske energetické dni na Slovensku

Rakúske energetické dni na Slovensku

„Rakúske energetické dni“ sa uskutočnili v dňoch 26. až 27.4.2007 v rámci 10. medzinárodného veľtrhu stavebníctva FOR ARCH Slovakia a 6. výstavy regionálneho rozvoja FOR REGION v Banskej Bystrici. Odborní účastníci podujatia získali prehľad o vybraných rakúskych a slovenských projektoch z oblasti obnoviteľných zdrojov energií a energetickej efektívnosti. Počas dvoch dní sa na paneloch vystriedalo vyše 30 prednášajúcich, ktorí sa venovali aktuálnym témam ako biomasy, solárna energia, geotermická energia a pod. Podujatia sa zúčastnil aj riaditeľ odboru energetickej politiky z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ing. Ján Petrovič.

Podujatie pripravil v rámci iniciatívy pre podporu exportu technológií životného prostredia a energetiky Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva v spolupráci s Rakúskou a Slovenskou energetickou agentúrou. Hlavnou témou, už v poradí druhého kooperačného stretnutia boli „Obnoviteľné zdroje energií“. Po úspešne zorganizovanom podujatí v novembri 2006 bolo zámerom tohtoročného podujatia vyzdvihnúť enormný potenciál pre rakúske podniky na slovenskom trhu obnoviteľných zdrojov energií. Tohto mimoriadne úspešného podujatia sa zúčastnilo až 35 zástupcov rakúskych firiem a finančných inštitúcií, ktorí sa stretli so 66 slovenskými partnermi z radov firiem, inštitúcií a verejnej správy. Medzi účastníkmi nechýbalo aj viacero špecializovaných poradenských firiem a podnikov, ktoré prezentovali konkrétne zámery a projekty z oblasti obnoviteľných zdrojov. 

Cieľom „Rakúskych energetických dní na Slovensku“ bolo podporiť spoluprácu medzi rakúskymi a slovenskými firmami, inštitúciami a samozrejme samosprávou. Spoločnou snahou organizátorov bolo tiež dať impulz a podporu pre rozvoj spoločných projektov. Prednášky z podujatia ako aj profily rakúskych firiem nájdete na internetovej stránke www.austriantrade.org/sk.

Stavebné fórum.sk v spolupráci s Obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva v SR a Hospodárskou agentúrou Dolného Rakúska na Slovensku, nadviaže na tému obnoviteľných zdrojov a sporenia energií seminárom „Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy“, ktorý sa uskutoční 28.6.2007. Viac informácií o tomto seminári nájdete na adrese www.stavebne-forum.sk/events2007.

 
 
Autor: Mgr. Katarína Kešjarová, Dátum 22.05.2007