/en/article/24088/ctp-kupilo-logisticky-park-v-devinskej-novej-vsi/ CTP kúpilo logistický park v Devínskej Novej Vsi

CTP kúpilo logistický park v Devínskej Novej Vsi

Investičný tím slovenskej pobočky JLL zastupoval troch vlastníkov – Aviva Investors, J&T Real Estate a SachsenFonds Asset Management, pri predaji DNV logistického parku holandskému developerovi CTP…

Investičný tím slovenskej pobočky JLL zastupoval troch vlastníkov – Aviva Investors, J&T Real Estate a SachsenFonds Asset Management, pri predaji DNV logistického parku holandskému developerovi CTP za nezverejnenú sumu.

Radek Zeman, CFO spoločnosti CTP, hovorí: „Akvizícia CTParku Bratislava potvrdzuje našu stratégiu rozvoja v stredoeurópskom regióne. Poloha parku je ideálna, v tesnom susedstve automobilky Volkswagen, na okraji Bratislavy s priamym napojením na diaľničnú a železničnú sieť smerom do Českej republiky, Rakúska a Maďarska.“

Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci investičného oddelenia JLL, dodáva: „Záujmu investorov na Slovensku momentálne dominuje segment logistiky a ľahkého priemyslu. DNV Logistics Park je prvotriednym investičným produktom napriek tomu si celý proces vyžadoval veľkú mieru profesionality a najlepšieho úsilia všetkých zúčastnených strán. Som veľmi rád, že sa nám podarilo doviesť celú transakciu do úspešného konca.“

Park, ktorý nový majiteľ premenoval na CTPark Bratislava sa nachádza v Devínskej Novej Vsi v tesnej blízkosti výrobného areálu Volkswagen a slúži predovšetkým pre jeho subdodávateľov. CTPark Bratislava ponúka viac než 87 000 metrov štvorcových skladov, plôch pre ľahkú výrobu a kancelárskych priestorov. V súčasnosti je prenajatý viacerým nájomcom ako napríklad spoločnosti Schnellecke, MC Syncro, Magna, Duvenbeck a ďalším.

 
 
Autor: JLL, Dátum 22.09.2015