/en/category/18/archive-of-articles/from/840/ Archive of articles

Archive of articles

Tu sedí jednoducho všetko

Tu sedí jednoducho všetko

IPEC POINTy v krajinách strednej a východnej Európy , to je iniciatíva spoločnosti IPEC GROUP, ktorá sa zameriava na firmy, ktoré majú záujem zriadiť prevádzku v uvedených krajinách. Necelých 15 rokov vo východnej Európe aktívna IPEC GROUP pozná želania a požiadavky priemyslu a stredných a malých firiem. IPEC POINTy sú dôslednou a presvedčivou odpoveďou k téme rozširovanie výroby: minimálne riziko na základe nájomnej ponuky a kompletné sprevádzanie procesu a podpora podľa želania. To hovorí v prospech IPEC POINTov. Výrobné haly postavené na kľúč a modulárne rozšíriteľné, celá infraštruktúra, kompletný servis, optimálna nákladová situácia, výdatný trh práce, prosperujúci vnútorný trh. Vítajte v IPEC POINToch. Vítajte v strednej a východnej Európe.

Autor: Reklamní text, Dátum: 18.10.2007celý článok »

PPP – spolupráca verejného a súkromného sektoru

Vo svete sa používajú rozličné definície projektov PPP. Vyplývajú z rozmanitosti ich foriem. Majú však niekoľko spoločných znakov. Ide o zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností, pričom súkromná firma získava trvalý tok verejných peňazí. Hovoríme teda o projektoch partnerstva verejného a súkromného sektora. V zahraničí je čoraz populárnejší tento spôsob financovania. V PPP projektoch je však dôležité ustrážiť niekoľko krokov – právny rámec a podmienky financovania, zodpovednosti a taktiež systém rozhodovania. Dôležité je to najmä pri projektoch náročnejších na odbornú prípravu. U menej skúsených a kvalifikovaných samospráv totiž hrozí, že by mohli doplatiť na nevýhodné zmluvy s privátnymi firmami.

Autor: Adela Vavrušová, Dátum: 17.10.2007celý článok »

Zmeny v územnom pláne Bratislavy

Zmeny v územnom pláne Bratislavy

Územný plán chápe Bratislavu nielen ako hlavné mesto Slovenskej republiky a isté regionálne centrum, ale súčasne aj ako istú súčasť stredoeurópskeho regiónu s väzbami na oblasť Viedne, Brna, Györu, Budapešti. Bratislava má veľký potenciál na zapojenie celého Slovenska do participácie v celoeurópskom toku kapitálu, tovarov, služieb, vedecko-výskumnej a kultúrno-spoločenskej medzinárodnej spolupráce, uviedol na diskusnom stretnutí Stavebného fóra.sk primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Andrej Ďurkovský.

Nové City Auditórium na novom nábreží

Nové City Auditórium na novom nábreží

Nové City Auditórium, ktoré vznikne v zrekonštruovanej historickej budove Skladu číslo 7 v novobudovanej mestskej štvrti Eurovea – Zóna Pribinova, sa stane náhradou za postupne zanikajúci Park kultúry a oddychu. Hlavné mesto SR Bratislava vníma realizáciu tohto projektu ako príležitosť začleniť svoje nové kultúrne centrum do novej modernej a atraktívnej lokality na nábreží Dunaja, v dotyku s novou budovou Slovenského národného divadla.

Development news Slovakia

Development news Slovakia

Ďalším partnerom Stavebného fóra.sk sa stal mesačník Development news Slovakia. Časopis vychádza v pražskom vydavateľstve Wagner Press, s.r.o. a o jeho zámeroch na slovenskom trhu hovoríme s Ing. arch. Vladimírom Talašom, riaditeľom organizačnej zložky vydavateľstva v Bratislave.

Ste pomerne nový subjekt s českým zázemím na slovenskom trhu. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť na tento trh?

Mesačník Development news vychádza v Prahe od konca 90. rokov, a za uplynulé obdobie si vybudoval stály okruh čitateľov a priaznivcov z okruhu developerských spoločností, subjektov pôsobiacich na stavebnom a realitnom trhu, architektov, dizajnérov a ďalších, vrátane predstaviteľov komunálnej samosprávy, ktorí majú na starosti územné plánovanie a regionálny rozvoj. Dnes vychádza v náklade okolo 10 000 a viac výtlačkov v závislosti od prezentácie časopisu na rôznych veľtrhoch, konferenciách a podobne.

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 2.

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 2.

Pri príležitosti diskusného stretnutia, ktoré Stavebné fórum.sk pripravuje na tému Zmeny územného plánu Bratislavy 2.10.2007, sme si dovolili položiť niekoľko otázok primátorovi hlavného mesta Slovenska, pánovi Andrejovi Ďurkovskému. V druhej časti interview sme boli zvedaví, či rieši územný plán aj reguláciu výškových stavieb, či sa zaoberá aj riešením dopravnej infraštruktúry v Bratislave, ale zaujímali nás aj pripomienky sprevádzajúce jeho schvalovanie.

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 1.

Interview s primátorom hlavného mesta SR Andrejom Ďurkovským – časť 1.

Pri príležitosti diskusného stretnutia, ktoré Stavebné fórum.sk pripravuje na tému Zmeny územného plánu Bratislavy 2.10.2007, sme si dovolili položiť niekoľko otázok primátorovi hlavného mesta Slovenska, pánovi Andrejovi Ďurkovskému. V prvej časti interview nás zaujímalo, prečo bol nový územný plán potrebný, hlavné rozdiely medzi starým a novým územným plánom a jeho plánované zmeny / aktualizácie.

Zona Tortona

Zona Tortona

K milánskemu týždňu dizajnu neodmysliteľne patrí aj štvrť ZONA TORTONA a jej FUORI SALONE. Na rozdiel od formálnej atmosféry výstaviska RHO, Tortona má viac uvoľnenú a pohodovú atmosféru. Nachádza sa tu celá rada dizajnérskych štúdií, ateliérov, výstavných hál prerobených z bývalých tovární. Behom celého dňa tu môžete vidieť mladých začínajúcich dizajnérov, ktorí si sem prišli po inšpiráciu. Nie je neobvyklé stretnúť tu a porozprávať sa s významnými dizajnérmi sveta. Tento rok to bol napríklad Marcel Wanders, Karim Rashid, pán Boffi a ďalší. Život v tejto štvrti nikdy nekončí, priam naopak. Vo večerných a nočných hodinách sa presúva do miestnych barov, reštaurácií a ulíc, v ktorých prebieha spontánna zábava až do ranných hodín.

Autor: Marek Baláž, Dátum: 20.08.2007celý článok »

Polyfunkčný objekt ParkProject na Mikovíniho ul.

Polyfunkčný objekt ParkProject na Mikovíniho ul.

Developer GTC Real Estate Park s.r.o. vypracoval v júni tohto roku investičný zámer na zástavbu pôvodného ihriska areálu školy (vedľa telocvične) na Mikovíniho ulici v Bratislave – v mestskej časti Nové Mesto. V roku 2008 až 2009 by tu mal vyrásť polyfunkčný objekt, pozostávajúci z 5–podlažnej horizontálnej a 19– podlažnej vertikálnej hmoty. V nižšej horizontále v tvare „U“ bude hotel a bytový dom, ktorý sa „pretne“ s obytnou vertikálou v spoločnom átriu. V parteri, prístupnom verejnosti, budú umiestnené priestory na komerčné využitie – obchody, reštaurácie, bary a reprezentačné priestory hotela. Samozrejmou súčasťou polyfunkčného objektu bude aj podzemná parkovacia garáž – v dvoch podlažiach.

Autor: Ing. arch. Miro Minca, Dátum: 14.08.2007celý článok »

Študenti ateliéru skla VŠVU v Galérii NOVA

V priestoroch Galérie NOVA sa už po tretíkrát predstavujú študenti ateliéru skla Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ide o výber z letného prieskumu. Pre slovenské sklárske umenie je najvýznamnejšou udalosťou založenie Oddelenia skla v architektúre na VŠVU v roku 1965, ktorého vedením bol poverený vtedy mladý český výtvarník Václav Cigler. Počas nasledujúcich viac ako 40 rokov sa na čele ateliéru predstavili ďalšie sklárske osobnosti, ktoré odchovali niekoľko generácií sklárskych umelcov. Z tých najmladších sa na výstave v Galérii NOVA predstavujú Ivan Illovský, Andrej Jančovič, Tomáš Ondroušek a Lenka Šimonyiová. Prezentujú svoje aktuálne práce v technike taveného a optického skla, v kombinácií s technickými zariadeniami (Ondroušek) alebo s kovom (Illovský).

Mini Maxi – Farebné štruktúry alebo 4x4x4m

Mini Maxi – Farebné štruktúry alebo 4x4x4m

Dnešný svet je naozaj plný farieb a všakovakých štruktúr. Preto si majiteľ stavebnej firmy, art – painter a architekt povedali, prečo by to tak nemohlo byť aj v interiéri? A tak od jari, respektíve od openning party 19.3.2007 funguje v Bratislave na Legionárskej ulici nový showroom firmy 4image s.r.o. na prezentáciu farebných povrchových štruktúr. Zadanie pre architekta bolo od začiatku viac než zaujímavé… Vytvoriť v priestore kocky 4×4×4m, teda mini – priestore, jeho maxi – málne využitie na prezentovanie farebných stien, štruktúr, fotografií ako možností výtvarného stvárnenia interiérov rôznych typov. Či už moderných, alebo vidieckych, nezávisle od ich funkčného využitia.

Autor: Ing. arch. Miro Minca, Dátum: 23.07.2007celý článok »

Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov II.

Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov II.

Na úvod 2.časti je potrebné dodať, že Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov bola v plnej miere prevzatá do podmienok slovenského práva až uvedením zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov do platnosti s účinnosťou od 15. januára 2007.

Slovenský development a realitný trh španielskymi očami

Slovenský development a realitný trh španielskymi očami

Slovenský realitný trh svojim charakterom, možnosťami a perspektívami v posledných rokoch mámi a láka čoraz viac zahraničných investorov a developerov. Títo prichádzajú s rôznymi očakávaniami – či už pozitívnymi (poznajúc Slovensko dobre v ekonomických číslach z ratingov, právnych a ekonomických analýz, materiálov pripravených „práve pre nich“), či s očakávaniami negatívnymi, s predsudkami, alebo jednoducho s očakávaním rozdielov a osobitostí. Každá jedna krajina, každá kultúra, každý trh či každý právny systém má svoje špecifiká a preto i profesionáli v ňom pôsobiaci sú navyknutí na určitý systém fungovania a je veľmi pravdepodobné, že pri strete s iným systémom dôjde ku určitým rozdielom (a následným konfliktom). Naša malá krajina pod Tatrami sa takto pomaly dostáva do povedomia a takpovediac na mapu profesionálov z mnohých sfér, vrátane realitnej. Podstatné je, s akými „poznámkami pod čiarou“ sa na mapu dostaneme.

Obzretie za seminárom „Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy“

Obzretie za seminárom „Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy“

Dňa 28.6.2007 sa v Bratislave uskutočnil seminár s názvom „Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy“. Nosnou témou bola problematika súvisiaca s legislatívnymi opatrenia pre oblasť energetickej certifikácie budov, nakoľko s účinnosťou od 1. januára 2006 platí zákon č. 555/2005 Zb. o energetickej hospodárnosti budov. V zmysle uvedeného zákona vstupujú od 1.1.2008 do platnosti nové povinnosti pre investorov a majiteľov nehnuteľností (budov).

Autor: Ing. Juraj Pekarovič, Dátum: 02.07.2007celý článok »

Niekoľko otázok pre Ing. Mateja Badu

Niekoľko otázok pre Ing. Mateja Badu

Najaktuálnejším problémom a zmenám v katastri nehnuteľností sa venovalo diskusné stretnutie Stavebného fóra.sk, ktoré prebehlo na tému Kataster nehnuteľností, jeho technický rozvoj a právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Ing. Matej Bada, sa zameral na projekt viacúčelového katastra, ktorý má mať v budúcnosti veľký prínos ako pre verejnosť, tak pre pracovníkov rezortu.